Diller

Genel Bilgi

Biyoloji Bölümü, Fırat Üniversitesinin 1975 yılında kurulmasıyla birlikte Fen Fakültesi bünyesinde açılmış, daha sonra 4 Nisan 1978’de Zooloji ve Botanik olarak iki ayrı bölüm haline getirilmiştir. 1976-1977 Öğretim Yılında 20 öğrenci almıştır. Kuruluş aşamasında bölümde yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığından her iki bölümün dersleri Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinden gelen öğretim üyeleri tarafından verilmiştir. 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim yasasıyla birlikte her iki bölüm Biyoloji Bölümü adı altında birleştirilmiştir. Bu tarihlerde bölümde bulunan asistanlar yeni kurulmuş olan F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılmış, Lisansüstü eğitimlerini bu şekilde tamamlamışlardır. Zaman içerisinde bu Öğretim Üyelerimizden bir kısmı emekli olmuş, bir kısmı başka üniversitelerde akademik faaliyetlerini sürdürmek üzere ayrılmıştır. 2018 yılı itibari ile, bölümümüzde 8 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı itibari ile bölümümüz bünyesinde açılan Moleküler Biyoloji ve Genetik Programına öğrenci alımı sağlanmıştır.

Türkçe