Diller

Ders Listesi

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

BİO 501

Yüksek Lisans Semineri

- - -

 

8

BİO 502

Doktora Semineri

- - -

 

8

BİO 503   

Bilimsel Arş.Yürütme Sonuçlandırılması ve Değer Yönt.

2 0 2

4

BİO 504

Bitki Büyüme Maddeleri

2 0 2

4

BİO 505

Biyoklimatoloji

2 0 2

4

BİO 506

Fitoplankton Ekolojisi

3 0 3

6

BİO 507

İleri Fitopatoloji

3 0 3

6

BİO 508   

Bitki Büyüme ve Fark.

2 0 2

4

BİO 509   

Populasyon Genetiği

2 0 2

4

BİO 510

İleri Ekoloji

3 0 3

6

BİO 511

İleri Genetik

3 0 3

6

BİO 512

Moleküler  Biyoloji

3 0 3

6

BİO 513

Taksidermi

2 0 2

4

BİO 514

Sitogenetik Gözlemler ve Araş.Yönt.

3 0 3

6

BİO 515

Hücre Biyolojisi

3 0 3

6

BIO 516

Bitki Metabolizmasının Sekonder Ürünleri

2 0 2

4

BIO 517

Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler

3 0 3

6

BİO 518

Biyolojik Nomenklatür Kurl.

2 0 2

4

BİO 519

Fitoplankton Arştırma Metotları

3 0 3

6

BİO 520

Alg Kültür Teknikleri

3 0 3

6

BİO 521    

Kriptogram Sistemetiğinde  Özel Konular

2 0 2

4

BİO 522   

Vaskular Tohumsuz Bitkiler

2 0 2

4

BİO 523

Mantar Kültür Teknikleri

2 2 3

6

BİO 524

Sitotaksonomik Metodlar

3 0 3

6

BİO 525

Türkiye Florasında Özel Konular

2 0 2

4

BİO 526

Polen Bilgisi ve Analiz Metları

2 2 3

6

BİO 527

Herbaryum Teknikleri

3 0 3

6

BİO 528   

Sayısal Taksonomi

3 0 3

6

BİO 529

Kimyasal Bitki Taksonomisi

3 0 3

6

BİO 530

Biyosistematik

2 0 2

4

BİO 531

Karşılaştırmalı Bitki Morfolojisi

3 0 3

6

BİO 532

Elektron Mikros. Yönt.

2 2 3

6

BİO 533

Bitki Islahı

3 0 3

6

BİO 534

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

2 0 2

4

BİO 535

Biyoloji ve Bilgisayar

3 0 3

6

BİO 536

Tohumlu Bitki Dünya. Evolusyon

3 0 3

6

BİO 537

Mikrobiyal Teknikler

2 2 3

6

BİO 538

Besin Mikrobiyolojisi

3 0 3

6

BİO 539

Mikrobiyal Fizyoloji

3 0 3

6

BİO 540

Biyokimyasal Hayv. Sist.

2 0 2

4

BİO 542

Türkiye Kuşları

3 0 3

6

BİO 543

Hayvan Sist. Öz. Konular

2 02

4

BİO 544

Çevre Kirliliğnin Canlılar Üzerine Etkileri

3 0 3

6

BİO 546

Kantitatif Ekoloji

3 0 3

6

BİO 547

Dünya Vejatasyonu

2 0 2

4

BİO 548

Mikroorganizma Patojenleri ve Biyolojik İnteraksiyonlar

3 0 3

6

BİO 549

Karşılaştırmalı Hayv. Fizy.

3 0 3

6

BİO 550

Alg Hüc. Karşl. İnce Yapısı.

3 0 3

6

BİO 551

Omurgasız Hayv. Ontogenezi

2 0 2

4

BİO 552

Hormon Bilgisi           

2 02

4

BİO 553

Taksonomik Termonoloji

3 0 3

6

BİO 554

Biyomembranlar

3 0 3

6

BİO 556

Karşılaştırmalı Omurgasızlar Histo.

3 0 3

6

BİO 557

Mikropreparasyon Yönt.

3 0 3

6

BİO 558

Fungal Enzim ve Toksinler

3 0 3

6

BİO 559

Dengeli Dengesiz Balık Popu. Arasındaki İlişkiler

2 0 2

4

BİO 560

İleri Embriyoloji

2 0 2

4

BİO 561

Biyokimyada Özel Konular

3 0 3

6

BİO 562

Tarımda Büyüme Madd.Uyg.

2 0 2

4

BİO 563

AlglerinTıbbi ve Eko. Önem.

2 0 2

4

BİO 566

Hayvanların Davr. Biyolojisi

2 0 2

4

BİO 567

İleri Mikoloji

3 0 3

6

BİO 568

Hücre Fizyolojisi

2 0 2

4

BİO 569

Bitki Embriyolojisi

3 0 3

6

BİO 571

Mutasyonun Moleküler Tem.

3 0 3

6

BİO 572

Karşılaştırmalı Omurga. Anat.

3 0 3

6

BİO 573

Yüksek Bitkilerde Kromozal Evrim.

3 0 3

6

BİO 574

Radyasyon Biyolojisi

3 0 3

6

BİO 575

Bitki Doku Kültürleri

3 0 3

6

BİO 576

Mikrobiyal Ekoloji

3 0 3

6

BİO 577

Bitkilerde Stres Fizyolojisi

3 0 3

6

BİO 578

Toprak  Mikrobiyolojisi

3 0 3

6

BİO 581   

Biyoenerjetik

2 0 2

4

BİO 582

Gen Analizinde Klonlama

3 0 3

6

BİO 583

Protein Analiz Teknikleri

2 2 3

6

BİO 584

Polen Fizyolojisi

3 0 3

6

BİO 587

Omurgalı Hayv. Karş. Anat. II.

3 0 3

6

BİO 588

Omurgasız Hayv. Karş. Anat.

3 0 3

6

BİO 589

Entomoloji

3 0 3

6

BİO 590

Akaroloji

3 0 3

6

BİO 591 

Biy. Ç. ve Türkiye’nin Fl. Zeng.

3 0 3

6

BİO 592

Bitki Biyoteknolojisi

3 0 3

6

BİO 593 Genom Bilgisi 3 0 3 6
BİO 594 Bitkisel İlaçlar 3 0 3 6

BİO 599

Yüksek Lisans tezi

- - -

25

BİO 600

Doktora Tezi

-  - -

25

BİO 601

Özel Konular (Yük. Lis. Ve Dok.)

  6 0 0

5

 

 

3 0 3

6

 

3 0 3

 

Türkçe