Diller

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Ders Listesi

 

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı

LİSANS DERS KATALOĞU

 

1.SINIF

GÜZ DÖNEMİ

 

DERS

KODU

DERS ADI

T

P

K

ECTS

 

MBG 101

Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş

3

0

3

5

 

BIO 101

Genel Biyoloji I

3

0

3

5

 

BIO 151

Genel Biyoloji  Lab.

0

3

1

4

 

KİM111

Genel Kimya 1

3

0

3

4

 

FIZ 113

Genel Fizik I

3

0

3

4

 

TRD 109

Türk Dili ve Edebiyatı I

2

0

2

4

 

YDİ 107

Yabancı Dil I

2

0

2

4

TOPLAM

16

3

17

30

BAHAR DÖNEMİ

 

DERS

KODU

DERS ADI

T

P

K

ECTS

 

BİO102

Genel Biyoloji II

3

0

3

6

 

BIO 152

Genel Biyoloji  Lab II

0

3

1

4

 

KİM 112

Genel Kimya II

3

0

3

4

 

FIZ 114

Genel Fizik II

3

0

3

4

 

BIM102

Biyoloji için Matematik

3

0

3

4

 

TRD 110

Türk Dili ve Edebiyatı II

2

0

2

4

 

YDİ 108

Yabancı Dil II

2

0

2

4

TOPLAM

16

3

17

30

 

 

 

 

2.SINIF

GÜZ DÖNEMİ

 

DERS

KODU

DERS ADI

T

P

K

ECTS

 

MBG 201

Hücre Biyolojisi I

3

3

4

6

 

MBG 205

Mikrobiyoloji

3

3

4

6

 

MBG 203

Bitki ve Hayvan Doku Kültürü

3

0

3

6

 

KİM 221

Analitik Kimya

3

0

3

4

 

ENF 201

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

3

0

3

4

 

AİT209

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

4

TOPLAM

17

6

19

30

BAHAR DÖNEMİ

 

MBG 202

Hücre Biyolojisi II 

3

3

4

6

 

MBG 212

Biyoteknoloji

3

0

3

6

 

MBG 216

Viroloji

3

0

3

4

 

KİM 234

Organik Kimya

3

0

3

4

 

MBG 214

Biyoistatistik

3

0

3

6

 

AİT210

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

4

TOPLAM

17

3

18

30

 

 

 

 

 

 

3.SINIF

GÜZ DÖNEMİ

 

DERS

KODU

DERS ADI

T

P

K

ECTS

 

MBG 301

Biyofizik

2

0

2

5

 

MBG 303

Biyokimya I

3

3

4

7

 

MBG 305

Genetik

3

3

4

7

 

MBG 307

Biyoinformatik

3

3

4

6

 

MBG 309

Biyolojik Katalizörler

3

0

3

5

TOPLAM

14

9

17

30

BAHAR DÖNEMİ

 

MBG 304

Biyokimya II

3

3

4

6

 

MBG 306

Moleküler Genetik

3

3

4

6

 

MBG 308

Fizyoloji

3

0

3

5

 

MBG 310

Moleküler Mikrobiyoloji

3

0

3

5

 

MBG 312

İmmünoloji

3

0

3

5

 

MBG 314

Deney Hayvanları

2

0

2

3

TOPLAM

17

6

19

30

 

 

 

 

4.SINIF

GÜZ DÖNEMİ

 

DERS

KODU

DERS ADI

T

P

K

ECTS

 

MBG 401

Proteomik ve Genomik

4

0

4

8

 

MBG 403

Yapısal Biyoloji

3

0

3

6

 

MBG 405

Evrim

3

0

3

6

TOPLAM

10

 

10

30

* SEÇMELİ DERSLER (2 DERS ZORUNLU)

 

MBG 407

Adli Bilimlerde Moleküler Biyoloji Uygulamaları

3

0

3

5

 

MBG 409

Moleküler Biyoteknoloji

2

0

2

5

 

MBG 411

Kanser Biyolojisi

2

0

2

5

 

MBG 413

Yaz stajı

0

6

2

5

 

MBG 415

Biyopolimerler ve Doku Mühendisliği

3

0

3

5

 

MBG 417

Bitki Genetiği

2

0

2

5

BAHAR DÖNEMİ

 

MBG 402

Genetik Mühendisliği

3

3

4

8

 

MBG 404

Sistem Biyolojisi

3

0

3

6

 

MBG 406

 İmmünogenetik

2

 

0

 

2

4

TOPLAM

8

3

9

30

* SEÇMELİ DERSLER (2 DERS ZORUNLU)

 

MBG 408

Moleküler Evrim

2

0

2

6

 

MBG 410

Kök Hücre Biyolojisi

2

0

2

6

 

MBG 412

Genetik Tanı

2

0

2

6

 

MBG 414

Klinik Biyokimya

2

0

2

6

 

MBG 416

Biyogörüntüleme Teknikleri

3

0

3

6

 

MBG 418

Biyokimyasal Hesaplamalar

3

0

3

6

 

 

 

 

                                                                                          TOPLAM= 136 Kredi

 

 

 

 

 

1.SINIF 1.Dönem

 

MBG 101 - Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş (3–0) 3

Moleküler biyolojinin tarihsel gelişimi, genetiğin tarihsel geçmişi, biyoteknoloji, klonlama, gen tedavisi gibi güncel araştırma alanlarının tanıtımı. Hayatın atomik temeli ve biyomoleküller; hücre metabolizması; fotosentez, fermentasyon ve solunum; genetiğin moleküler temeli; gen yapısı ve kontrolü; insan genetiği.

Ders Kitabı: Hücre: Moleküler yaklaşım (Geoffrey M, Cooper; çev, Meral Sakızlı, Neşe Atabey, 2006)

BlO 101 - Genel Biyoloji I (3-0) 3

Hücre yapısı ve işlevi; hücre zarından madde taşınması; metabolizma, hücre bölünmesi; dokular, sistemler, genler ve genomlar; genel olarak DNA, RNA ve protein sentezi; Mendel genetiğinin temelleri; evrim ve kanıtları.

Ders Kitabı: Biyoloji (Neil A. Campbell, Jane B. Reece; çev, Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkan, 2010)

BIO 151-Genel Biyoloji Laboratuarı (0-3) 1

Temel laboratuar uygulamaları ve tekniklerine giriş. Çözelti hazırlanması ve ilgili hesaplamaların yapılması, ışık mikroskopu kullanılarak hazır lamların incelenmesi, bir omurgalı ve bir omurgasız organizmanın kesilerek incelenmesi.

Ders Kitabı: Ders notları ve fotokopi materyal.

KİM 111 - Genel Kimya I (3-0) 3

Temel kavramlar, Madde, Ölçmeler ve Mol Kavramı, Gazların Özellikleri, Atomun Yapısı ve Periyodik Cetvel, Sıvı ve Katı Maddeler, Karbon Esaslı Malzemeler, Kimyasal Denge, Dönüşümde Enerji: Termodinamik, Elektron Aktarımı: Elektrokimya, Kinetik: Reaksiyon Hızlan.

Ders Kitabı: Temel Kimya I (Peter Atkins) Çeviri Editörleri: ESMA KİLİÇ, FİTNAT KÖSEOĞLU,

HAMZA YILMAZ, Bilim Yayınevi, 2008.

 

FIZ 113-Genel Fizik (3-0)3

Fizik ve Ölçme, Uzunluk, Zaman ve Kütle Standartları, Boyut Analizi, Matematik Notasyon ve Anlamlı Rakamlar, Katı ve Sıvıların Mekaniği, Termodinamik, İdeal Gazların Termal Genleşmesi, Isı, Termodinamik Kanunları, Gazların Kinetik Teorisi, Elektrik ve Manyetizma, Işık ve Optik, Işığın Polarizasyonu, Spektrometri.

Ders Kitabı: Ders notları ve Fotokopi materyal.

TRD 109 - Türk Dili ve  Edebiyatı (2-0) 2

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi devreleri, ses ve sınıflandırma, yapım ekleri, kompozisyon, dilekçe, imla.

Ders Kitabı: Ders notları ve fotokopi materyal,

 

YDİ 107 - Yabancı Dil I (2-0) 2

Subject pronount, ooject pronount, possesive pronount, comparative and superlative form of the adgerlives, adverbs of frequency, adverbs of quantity, Simple present tense, Present continuous tense, After sentences, Compound sentences.

Ders Kitabı: Ders notlari ve fotokopi materyal.

 

1, SINIF 2. Dönem

 

BIO 102 - Genel Biyoloji II (3-0) 3

Sistematik biyolojiye giriş, bakteri, protist, mantar, bitki ve hayvan alemleri; popülasyon ve komünite ekolojisi ve ekosistemler.

Ders Kitabı: Biyoloji (Neil A. Campbell, Jane B. Reece ; çev. Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, ismail Türkan, 2010) ve Genel biyoloji (William T. Keeton, James L. Gouid ve Carol Grant Gculd; çeviri editörleri Ali

Demirsoy, ismail Türkan, 2003)

 

BIO 152-Genel Biyoloji  Lab II (0-3) 1

Plazmoliz ve deplazmoliz olayları, nişasta ve protein analizi deneyleri, glukoz ve lipit analizi deneyleri, osmoz ve diyaliz, enzimler ve katalaz enzimi, üreaz enzim aktivitesi kan grupları ve kan gruplarının belirlenmesi, mikro moleküllerin mikroskop incelemeleri.

Ders Kitabı: Ders notları ve Fotokopi materyali

 

KİM 112 - Genel Kimya II (3-0) 3

Asitler ve bazlar: İyonik denge: kimyasal termodinamik; çözeltiler; hidrojen ve halojenler; kompleks bileşikler; organik bileşikler; metaller; ametaller.

Ders Kitabı: Temel Kimya II (Peter Atkins) Çeviri Editörleri: ESMA KILIÇ, FİTNAT KÖSEOĞLU, HAMZA YILMAZ, Bilim Yayınevi, 2008.

 

FIZ 114-Genel Fizik II (3-0)3

Coulomb kanunu, elektrik alanları, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanın kaynakları, Faraday yasası, endüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar, optik, nükleer enerji.

Ders Kitabı: Ders notları ve Fotokopi materyal

 

BİM102 - Biyoloji için Matematik (3-0) 3

Matematiğin biyolojideki önemi, hücre ve moleküler biyolojide matematiğin kullanımı, Matematiğin sistem biyolojisi ve biyo-omik alanlarındaki kullanımı. Sayılar Teoremi, Üslü ve Köklü Sayılar, Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Birinci dereceden Denklemler, Polinomlar, Bağıntı - Fonksiyon, ikinci Dereceden Denklemler, Logaritma. Ders Kitabı: Essential mathematical biology, M. F. Britton, Springer Publications, 2003.

 

TRD 111 -Türk Dili ve  Edebiyatı II (2-0) 2

Dil yanlışları, anlatım bozuklukları, imla, yazılı anlatım, sözlü anlatım, ses eğitimi.

Ders Kitabı: Ders notlari ve fotokopi materyal.

 

YDİ 108 - Yabancı Dil II (3-3) 3

Simple past tense; Past continous tense; Present perfect tense; Pastperfect tense; Conditional sentences; Passive voices, Gerund, infinitive

Ders Kitabı: Ders notlari ve fotokopi materyal.

 

2,SINIF 1.Dönem

 

MBG 201 -Hücre Biyolojisi I (3-3) 4

 

Hücre kimyası ve biyosentez. Biyoenergetik. Membran yapı ve özellikleri. Mitokondri ve kloroplastlarda enerji dönüşümleri. Transport termodinamiği. Organeller yapı ve işlevleri (nükleus, mitokondri, plastit, endoplazmik retikulum, ribozomlar, Golgi aygıtı, lizozom, peroksizomlar, vakuol). Proteinlerin hücre içi trafiği. Zar füzyonu ve vesiküler taşınma. Hücre iskeleti.

Ders Kitabı: Cytology: Diagnostic Principles and Clinical Correlates, Editörler; Edmund S. Cibas, Barbara S. Ducatman,Saunders Elsevier Press;2009.

 

MBG 205-Mikrobiyoloji (3-3) 4

Mikroorganizmaların yapısı, büyümesi ve fizyolojisi; bakterilerin sınıflandırılması; bakterilerin çeşitli aktiviteleri; farklı bakteri türlerinin çevre ile etkileşimleri; virüsler; mikrop patogenizi; mikroorganizmalardan yararlanma.

Ders Kitabı: Microbiology: An Introduction (11th Edition) by Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke and Christine L. Case, Benjamın Cummıngs Publishing Company, 2012.

 

MBG 203- Bitki ve Hayvan Doku Kültürü (3-0) 3

Doku Kültürüne Giriş, Bitki doku kültürüne giriş ve konunun tarihsel gelişimi. Tanımlar ve temel kavramlar. , Doku kültürlerinin bazı biyoteknolojik uygulamalarda kullanımı, Kültürde hücrelerin beslenmesi, besiyeri ve bitki büyüme düzenleyicileri. Kallus, süspansiyon kültürleri. Hücre kültürlerinde morfogenez (drganogenez ve embriyogenez.) Haploid kütürler (anter ve mikrospor). Mikroçoğaltım. Somaklonal varyasyon Genetik manipulasyon. Kültürde sekonder ürünler. Fotooksotrofik kültürler. Kryoprezervasyon. Hayvan doku kültürüne giriş ve doku kültürü tekniklerinin gelişimi. Kültür ortamları: besiyerleri, serum, hormonlar ve diğer büyüme faktörleri, fiziksel faktörler. Hücre kültürlerinin ilkeleri: hücre yapısı bölünmesi, hücre ve doku tipleri, kültürde hücrelerin davranışı. Çoğalma, farklılaşma ve metabolizma. Genel hücre kültürü teknikleri. Doku, organ ve embriyo kültürleri. Biyomedikal çalışmalardı doku kültürlerinin kullanımı.

Ders Kitabı: Ders notları ve fotokopi materyal

KİM 221-Analitik Kimya (3-0)3

Çözeltiler, nötralimetri, redoks teorisi, çökelme titrasyonları, şelat kompleksleri, gravimetri, aktiflik ve aktiflik katsayısı, kalorimetri ve spektrofotometri, elektriksel iletkenlik, potansiyometri, voltametri ve polarografi, polarimetri, kütle spektrometrisi,

Ders Kitabı: Ders notları ve fotokopi materyal.

 

ENF 201-Bilgisayar (3-0) 3

Temel bilgisayar donanımları ve işlevleri. İşletim sistemlerine giriş. İşletim sistemlerinde temel kavramlar. Bilgisayar mimarisi ile işletim sistemleri arasındaki ilişkiler. Fen bilimlerinde bilgisayar uygulamalarına giriş.

Ders Kitabı: Ders notları ve fotokopi materyal.

 

AİT 209-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Giriş, Osmanlı Modernleşmesi, Tanzimat Dönemi, Yeni Osmanlılar ve I.Meşrutiyet, İttihat ve Terakki ve II.Meşrutiyet, 19. yy Osmanlı Fikir Akımları, Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları, Kurtuluş Düşünceleri, Mustafa Kemal 'in Anadolu'ya Geçmesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Meclis-i Mebusan'ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TBMM'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler, Lozan Barış Antlaşması.

Ders Kitabı:, Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Cilt I, Editör: Eray YILMAZ, Papatya yayınevi.

 

2, SINIF 2. Dönem

 

MBG 202- Hücre Biyolojisi-II (3-3) 4

Hücre-hücre bağlantıları. Hücre dışı matriks yapıları ve işlevleri. Hücre bölünmesinin moleküler mekanizması. Hücre çevrimi ve kontrolü. Eşey hücreleri (sperm, yumurta) ve döllenme. Kopyalamada hücre çevriminin önemi. Sinyal iletimi ve bileşenleri. Bakteri, memeli ve bitkilerde sinyal iletimi yolları. Hücre farklılaşması ve çok hücreli canlılarda gelişim. Kök hücreler ve yenilenme. Bağışıklık sistemi, bileşenleri ve işlevleri. Kanser biyolojisi: kanser etmenleri, gelişimi, tanı ve tedavinin temelleri. Yaşlanma. Apoptozis.

Ders Kitabı: Cytology: Diagnostic Principles and Clinical Correlates, Editörler; Edmund S. Cibas, Barbara S. Ducatman,Saunders Elsevier Press;2009.

 

MBG 212- Biyoteknoloji (3-0) 3

Biyoteknolojinin tarihçesi. Biyoteknolojinin sosyal ve etik yansımaları. Biyoteknoloji ve ekonomi. Biyoteknolojide kullanılan biyolojik sistemler: prokaryotlar, ökaryotik hücreler. Bitkisel sistemler, hayvansal sistemler. Geleneksel biyoteknoloji. Mikroorganizma izolasyonu ve ırk geliştirilmesi. Mutasyon-seleksiyon. Rekombinant DNA teknolojisi. Kültür koleksiyonları. Endüstiyel ölçekte üretim. Fermentörler. Mikroorganizmaların hücre kitlelerinin üretimi. Tek hücre proteini. Mikroorganizmalarca üretilen küçük molekül ağırlıklı maddeler. Primer metabolitlerin üretimi amino asitler, etanol, nükleotidler ve ilişkili maddeler, vitaminler, organik asitler, organik çözücüler. Sekonder metabolitlerin üretimi: antibiyotikler, pigmentler, alkaloidler. Biyodönüşüm yoluyla üretilen metabolitler: steroid ve steroller, antibiyotikler. Mikroorganizmalarca üretilen büyük molekül ağırlıklı maddeler: protein üretimi, polisakkarit üretimi. Genel mikrobiyal metabolizmaya dayalı biyoteknolojik süreçler. Mineral özütlem. Atıkların değerlendirilmesi ve arıtımı.

Ders Kitabı:, Introduction to Biotechnology Book, Editör:Brian Pressley, Walch Education, 2010.

 

MBG 216- Viroloji (3-0) 3

Virolojinin tarihçesi ve gelişimi, virüslerin sistematiği ve adlandırılması, morfolojisi, kimyasal ve ince yapısı, replikasyon mekanizmaları, litik ve lizojenik bakteriyofajlar, plazmidler ve transpozonlar, virüslerin kültürü, izolasyonu, saflaştırılması ve titrasyonu, viral genetik ve gen değişimleri, patogenez mekanizmaları, onkogenik virüsler, hava, su ve gıda ile bulaşan virüsler, viral zoonozlar, antroponozlar, arbovirüsler ve yeni çıkan virüsler, virüslerin ve konağın savunma mekanizmaları, virüs aşıları ve antiviral ilaçlar, viral epidemiyoloji ve çevresel faktörlerin etkileri.

Ders Kitabı: Virology: principles and applications, Editörler: Carter, John B.Saunders, Venetia A, Wiley Education, 2007.

 

KİM 234-Organik Kimya(3-0)3

Organik bileşiklerin yapısı. Organik kimyada araştırma yöntemleri. Organik reaksiyonların termodinamiği. kinetiği ve mekanizmaları. Alkan ve Sikloalkanlar. Stereokimya I. Alkenler, Alkinler, Polienler. Aromatik hidrokarbonlar. Halojenli Bileşikler. Stereokimya II. Alkoller, Fenoller, Eterler. Aminler. Aldehitler ve ketonlar. Karboksilik asidler ve türevleri. Polifonksiyonlu organik bileşikler. Heterosiklik bileşikler. Polimerler. Terpen ve terpenoidler.

Ders Kitabı: Organik Kimya, Editörler: Graham Solomons, Craig Fryhle, Literatür Ders Kitapları, 2010.

 

MBG 214-Biyoistatistik (3-0) 3

Giriş, populasyon, örnek ve örnek alma, tablo ve grafik yapım yöntemleri, merkezi eğilim ve varyasyon ölçüleri, çeşitlilik indeksleri, ortalamaların dağılımı ve standart hata, teorik dağılımlar, uyum testleri, hipotez testleri, populasyon ortalamasının güven sınırları, parametrik olmayan testler, varyans analizine giriş, basit lineer regresyon ve korelasyon.

Ders Kitabı: Biyoistatistik Bilimsel Araştırma SPSS, M.Yusuf Çelik, 2011.

 

AİT 210- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0)2

Siyasal Devrimler, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Hilafetin Kaldırılması, Siyasal Hareket ve Partiler, I.TBMM'de Gruplar, Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Toplumsal Devrimler, Hukuk Devrimi, Eğitim ve Kültür Alanında Devrim. Çağdaşlaşmak, Atatürkçülük (Kemalizm), Atatürk İlkeleri, Tek Parti Dönemi ve Kemalist Rejim, Kemalizm Yorumları, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, 1923-1930 Arası Dönem, 1930-1938 Arası Dönem.

 

Ders Kitabı: Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Cilt II, Editör: Eray YILMAZ , Papatya yayınevi, ders notları ve fotokopi materyal.

 

3, SINIF 1. Dönem

 

MBG 301-Biyofizik (2-0) 2

Biyolojide fiziksel yöntemler: dairesel dikroizm, optikal rotasyon dağılım, ultraviyole ve görünüm dalga emilim spektroskopisi, kızılötesi spektroskopi, saçılma, NMR, ESR, Raman spektroskopisi; hücre zarı potansiyeli; uyarım; nörobiyofizik.

Ders Kitabı: Ders notları ve fotokopi materyali.

 

MBG 303-Biyokimya I (3-3)4

Biyokimyanın tanımı ve kapsamı. Biyomoleküllerin fizikokimyasal özellikleri ve etkileşimi. Suyun özellikleri, görevleri ve dağılımı. Amino asitler ve özellikleri. Polipeptid ve proteinlerin yapısal organizasyonu, işlevleri ve bulunuşu. Nükleotitler ve türevleri. Nükleik asitlerin yapısal özellikleri ve bulunuşu. Karbohidratların yapısal özellikleri ve bulunuşu. Lipitlerin yapısal özellikleri ve bulunuşu. Temel besin ögeleri, vitaminler ve koenzimler Makro ve mikroelementler. Besinlerin sindirimi ve emilimi. Besinlerin taşınması ve depolanmasındaki biyokimyasal mekanizmalar. Sinyal molekülleri. Hormon biyokimyası.

Ders Kitabı: Lehninger/ Biyokimya’nın İlkeleri, Çeviri Editörü Prof. Dr. Nedret Kılıç, Palme Yayıncılık, 2005.

 

MBG 305-Genetik (3-3)4

Genetik biliminin tarihçesi. Genetiğin sitolojik temelleri (nukleus ve kromozomlar). Hücre bölünmelerinin (mitoz ve mayoz) genetik önemleri ve hücre çevrimi. Genotip-fenotip ilişkisi (gen ve diğer önemli kavramlar). Mendel'in çalışmaları ve Mendel yasaları. Mendelizm'den sapmalar. Katallellik. Farklı genlerin allelleri arasındaki etkileşimler. Genlerin etkinliği ve etkinlik dereceleri. Eşey belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım. Bağlantı (bağlantının çözülmesi, kromozom haritalaması). Kromozom dışı kalıtım. Kantitatif kalıtım ve kantitatif karakterlerin analizi. Kromozom sayı ve yapı değişimleri.

Ders Kitabı: Genetik Kavramlar, Editörler: William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer, Palme Yayıncılık, 2011.

 

MBG 307-Biyoinformatik (3-3)4

Biyoinformatiğin tanımı, kullanım alanları ve uygulamaları, DNA, RNA ve protein düzeyinde bilginin saklanması ve paylaşılması, genel tanımlar ve bakış açısı, DNA, RNA ve protein veri tabanlarının incelenmesi, dizi verilerine ve literatür bilgilerine erişim, PAM, BLAST, gen anlatımı için biyoinformatik yaklaşımlar, gen ekspresyonu ve mikroarray veri analizi, protein analizi, protein yapısı ve proteomiks, moleküler filogeni ve evrim, tamamlanmış genom projeleri, biyolojik veri tabanı uygulamaları.

Ders Kitabı: Ders Notları ve fotokopi materyali.

 

 

MBG 305-Biyolojik Katalizörler(3-0)3

 

Pasteur, Liebig ve Buchner'in biyokataliz bilimine katkıları. Biyolojik katalizörlerin, kimyasal katalizörlerde farkları. Biyolojik katalizörlerin adlandırması ve sınıflandırılmasında kullanılan uluslararası ilkeler. Biyolojik katalizörlerin sitolojik olarak tanımlanması ve hücre içi yerleşimlerinin belirlenmesi. Biyolojik katalizörlerin biyokimyasal olarak tanımlanması. Biyokatalizin termodinamiği. Kimyasal katalizin kinetiği. Biyokatalizin kinetiği. Biyolojik katalizörlerin sentezinin düzenlenmesi. Biyolojik katalizörlerin aktivitesinin düzenlenmesi. Ribozimler. Katalitik antikorlar. Biyolojik katalizörlerin biyoteknolojisi.

Ders Kitabı: Biocatalysis: Fundamentals and Applications, Editörler: Andreas S. Bommarius, Bettina R. Riebel-Bommarius, Wiley pres, 2004.

 

3, SINIF 2. Dönem

 

MBG 304-Biyokimya II (3-3)4

 

Metabolizmaya giriş. Metabolizmanın temel kavramları. Membran bileşenlerinin biyokimyası. Primer ve sekonder metabolitler. Karbohidrat metabolizması. Sitrik asit çevrimi ve pentoz fosfat yolu. Elektron taşınması. Oksidatif fosforilasyon ve oksijen metabolizması. Nükleotid metabolizması. Amino asit metabolizması. Amonyak metabolizması ve üre çevrimi. Lipid metabolizması. Metabolizmanın entegrasyonu.

Ders Kitabı: Lehninger/ Biyokimya’nın İlkeleri, Çeviri Editörü Prof. Dr. Nedret Kılıç, Palme Yayıncılık, 2005.

 

MBG 306-Moleküler Genetik (3-3)4

Tarihçe ve nükleik asitlerin kalıtsal molekül olduğunu kanıtlayan bulgular. Kalıtsal molekül olarak nükleik asitler. Nükleik asitlerin yapısal özellikleri. Kalıtsal molekülün kütlesi, baz içeriği ve baz dizisi. Kalıtsal molekülün biçim ve organizasyonu. Nükleik asit metabolizması enzimleri. Kalıtsal molekülün devamlılığı ve korunması: Replikasyon. Replikasyondaki enzim sistemleri, replikasyonun farklı canlı gruplarındaki (viroidler, virüsler, prokaryotlar, ökaryotlar) moleküler mekanizması ve kontrolü. Onarım: Onarım mekanizmaları. Biyolojik çeşitliliği meydana getiren genetik olaylar: Rekombinasyon. Rekombinasyonun moleküler mekanizması ve kontrolü: Ökaryot ve prokaryotlarda homolog rekombinasyon.Homolog olmayan rekombinasyon (transpozisyon). Mutasyon: Gen mutasyonlarının sınıflandırılması. Gen mutasyonlarının meydana geliş mekanizmaları. Gen ve genom: genin moleküler yapısı, prokaryotik ve ökaryotik genler, kromozomal ve kromozom dışı genetik sistemler. Yapısal ve işlevsel genomik (genomun moleküler anatomisi, gen aileleri, tekrarlanan diziler, genom haritalaması, genom projeleri). Gen anlatımı: prokaryotlarda ve ökaryotlarda (nukleus,y mitokondri ve kloroplastta) gen anlatım mekanizmaları. Transkripsiyon. RNA'ların işlenmesi. Genetik şifre. Translasyon. Gen anlatımının düzenlenmesi. Prokaryotlarda gen anlatımını düzenleme mekanizmaları. Ökaryotlarda gen anlatımını düzenleme mekanizmaları.

Ders Kitabı: Molecular Genetics, Editor: A.V.S.S. Sambamurty, Publisher; Alpha Science, 2007.

 

MBG 308-Fizyoloji (3-0)3

Homeostatik mekanizmalar; membran potansiyeli; nöron fizyolojisi; merkezi sinir sistemi; periferik sinir sistemi; özel duyular; endokrinoloji prensipleri ve merkezi endokrin organları; kas fizyolojisi; vücut hareketlerinin kontrolü; bilinç ve davranış.

Ders Kitabı: Guyton & Hall Textbook Of Medical Physiology, Publisher-Saunders/Elsevier, 2005.

 

MBG 310 - Moleküler Mikrobiyoloji

Antony van Leeuwenhoek'dan günümüze mikrobiyoloji. Temel mikrobiyolojideki kavramlar. Klasik taksonomi ve moleküler filogenetiğe göre mikroorganizmaların tanımlanması ve sınıflandırılması. Prokaryotların sınıflandırılmasında kullanılan DNA ve RNA dizilerini belirleme yöntemleri. Mikroorganizmalarda hücre içi organizasyonu. Mikroorganizmalarda hücre bölünmesi ve üreme. Antibiyotiklerin mikroorganizmalar üzerindeki etki mekanizmaları. Mikroorganizma metabolizmasının sınıflandırılması. Mikroorganizmalarda enerji üretimi. Mikroorganizmalarda hareketin moleküler biyolojisi.Mikroorganizmalarda madde iletimi. Mikrobiyal ekoloji. Mikroorganizmaların yaşadıkları ortamla ilişkileri ve sinyal iletimi. ( "quorum sensing") mekanizması. Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar ve mücadele yolları. Mikrobiyolojik tanıda kullanılan moleküler yöntemler.

Ders Kitabı: Molecular Microbiology: Diagnostic Principles and Practice, Editör: David H. Persing, ASM Press, 2011.

MBG 312- İmmünoloji (3-0)3

İmmunolojiye Giriş – Antijen, Antikor, İmmün Sistemin Yapısı ve İmmün Sistemde Rol Alan Organlar, Aşılar ve Aşılama Yöntemleri, Laboratuarda Tanı Yöntemleri , Sterilizasyon, Boyama Yöntemleri, Besiyeri ve Kültür Çeşitleri.

Ders Kitabı:Editör: İmmünoloji; Editörler: David Male, Jonathan Brostoff, David B. Roth, Ivan Roitt,Çeviri Editörü:Turgut İmir, Palme Yayıncılık, 2008.

 

MBG 314 - Deney Hayvanları  (2-0)2

Deney hayvanlarının (fare, sıçan, tavşan, kobay) biyolojik özellikleri. Deney hayvanları ile ilgili etik kurallar. Deney hayvanlarını tutma teknikleri. Eşey ayırımı. Hayvan ve kafes işaretleme. Gavaj. Anestezi. Vajinal yayma ("smear") tekniği. Enjeksiyon (iv, im, ip, sc). Kan alma yöntemleri. Katater yerleştirme. Femoral arter ve ven. Organların çıkarılması.Perfüzyon. Ötenazi.

Ders Kitabı: Elektronik sunular ve Fotokopi materyal.

 

4, SINIF 1. Dönem

A.Zorunlu Dersler

 

MBG 401-Proteomik ve Genomik (4-0)4

Genom haritalama yöntemleri. Genetik haritalama: fiziksel haritalama, bağlantı haritaları, bantlama, sitolojik haritalama. Kromozom boyunca yürüme (“walking”) ve atlama (“jumping”). Restriksiyon fragment uzunluk polimofizmi (RFLP). Mikrosatellit haritaları. Dizileme. Harita bilgisine bağlı gen klonlaması. İnsan genom projesi. Bakteri genomu. Maya genomu. Bitki genomu. İnsan genomu. Gen anlatımının analizi: transkripsiyon analizi, transkriptom karşılaştırması, RNA sessizleştirilmesi (RNAi). Gen çipleri. Proteomiğin uygulama alanları. Protein karışımlarının ayrılması. Saptama ve görüntü analizi. 2D- yöntemlerinin gelişimi. Protein kesimi. Kütle spektrometrisi (MS). İyonizasyon ve iyon ayrımı. Ardışık kütle spektrometrisi (MS/MS). Veritabanı taramasıyla protein tanımlama. Peptik kütle parmakizi. Protein analizi yöntemleri. 2D-MS. Sıvı kromatografi-MS/MS. Kantitatif proteomik. Protein çipleri.

Ders Kitabı: Editörler- Data Analysis and Visualization in Genomics and Proteomics Editörler: Francisco Azuaje, Joaquin Dopazo, Publisher- Wiley Education,  2005.

 

MBG 403-Yapısal Biyoloji (3-0)3

Analiz ve biyolojik makromoleküllerin temel yapı taşları değerlendirmek, yapısal fonksiyonların işlevi, biyolojik yapısı ve fonksiyonu evrimi, proteinlerin mimarisi ve yapı taşları.

Ders Kitabı: Textbook Of Structural Biology,Editörler A.Liljas, L.Liljas, J. Piskur, G. Lindblom, P.Nissen, M. Kjeldgaard; World Scientific Education, 2009.

 

MBG 405- Evrim (3-0)3

Dersin konusu. Dünyanın ve hayatın oluşumu, RNA dünyası, proteinler ve genetik şifrenin orijini, Metabolizmanın evrimi, Prokaryotik ve eukaryotik hücrelerin evrimi, Akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi, Evrim araştırmalarında paleontolojinin önemi ve kitlesel yokoluş ve nedenleri, Moleküler filogeni ve önemi, Populasyon genetiği, Hardy-Weinberg eşitliği, Kendilenme, genetik drift, Mutasyon,  seleksiyon tipleri ve göç, Tür oluşumu ve mekanizmaları.

Ders Kitabı: Evrim, Editör: D. J Futuyma, Palme Yayıncılık, 2002.

B.Seçmeli Dersler

MBG 407 Adli Bilimlerde Moleküler Biyoloji Uygulamaları  (3-0)3 

Adli Bilimlerdeki temel kavramlar, DNA kanıtlarının toplanması ve saklanması,  kontaminasyon, çeşitliliğin genetik temeli, DNA tiplemesinde kullanılan moleküler biyoloji teknikleri, dizi polimorfizmleri, örnek davalar, adli vakalarda DNA analizinin önemi bu  dersin kapsamı içersindedir.

Ders Kitabı: Forensic Biology, Identification and DNA Analysis of Biological Evidence, Richard Li, CRC Press, 2008.

 

MBG 409 Moleküler Biyoteknoloji(2-0)2

Biyoteknolojinin tıptaki uygulamaları: antikor üretimi, aşı üretimi, terapötik protein üretimi, biyosensörler, gen tedavisi. Biyoteknolojinin tarımdaki uygulamaları: transgenik bitkiler. Biyoteknolojinin hayvancılıktaki uygulamaları: transgenik hayvanlar, hayvansal ürünlerin kalite artırımı. Biyoteknolojinin besin endüstrisindeki uygulamaları: içecek üretimi, süt ürünleri, ekmek mayası üretimi. Biyoteknolojinin çevredeki uygulamaları: suların ve toprakların biyolojik arıtımı. Etanol üretimi. Metan üretimi. Biyolojik olarak yıkılabilen polisakkaritler. Enzim teknolojisi. Deterjan, besin, kağıt ve tekstil endüstrisinde enzimler. Dericilikte enzimler. Tıpta enzimler. Enzim immobilizasyonu. Biyoteknoloji ve yeni endüstriler.

Ders Kitabı: Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA;Editörler: Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten, ASM Press, 2010.

 

MBG 411 Kanser Biyolojisi (2-0)2

Kanser Biyolojisine Giriş, kanserin tabiatı ve risk faktörleri, tümör virüsleri ve kanser, serbest radikaller ve kanser, hücresel onkogenler ve kanser, tümör supresör genler ve kanser, p53 apoptozis ve kanser, pRb ve hücre siklusu kontrolü ve kanser, telomeraz senesens ve kanser, Sinyal sistemleri ve kanser, Angiogenezis ve kanser, Epigenetik değişimler ve kanser, Tümör gelişim kademeleri, hücrenin ölümsüzleşmesi, invazyon ve metastaz, tümör immunolojisi ve immün terapi, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ve rasyonel tedavi yöntemleri.

Ders Kitabı: Principles of Cancer Biology, Editörler: Lewis J. Kleinsmith, Imported Edition, 2005.

 

MBG 413 Yaz stajı (0-6)2

Moleküler Biyoloji ve genetik, biyoteknoloji, moleküler tanı, adli tıp, ziraat vb alanlarda moleküler biyoloji ve genetik yöntemlerinin uygulanması. Edinilen teorik bilgiler ışığında moleküler yöntemleri seçerek kullanma becerisine sahip olur.

 

MBG 415 Biyopolimerler ve Doku Mühendisliği (3-0)3

Polimer Bilimi, tanım ve temel kavramlar (polimer çeşitleri, molekül ağırlık, kristalinite). Polimerlerin kimyasal yapısı, çeşitleri, termodinamik, elektrik ve mekanik özellikleri (vizkozite, ısıl özellikler, dayanım). Polimerizasyon yöntemleri, Polimerlerin karakterizasyonu, Biyopolimerlerin biyomedikal uygulamaları, ilaç salınım sistemleri, hidrojeller, mikroküreler. Biyopolimerlerin kimyasal olarak üretim yöntemleri. Biyobozunur polimerler, özellikleri ve biyomedikal alan, ambalaj sanayi ve tarımsal uygulamaları. Doğal biyopolimerlerin üretimi ve uygulamaları (selüloz, nişasta, alginik asit, pektin, kitin-kitosan, jelâtin, hiyaluranik asit). Mikroorganizmalardan fermentasyon yoluyla üretilen polimerler ve uygulamaları. Biyokompozitler (Nişasta ve türevleri, Selüloz ve türevleri) Polimer Biyodegredasyonu: Mikroorganizmalar, Enzimler. Biyolojik olarak bozunan polimerler için standartlar ve test metotları. Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

Ders Kitabı: Biopolymer Methods in Tissue Engineering, Editörler: Anthony P. Hollander, Paul V. Hatton, Humana Press, 2011.

MBG 417 - Bitki Genetiği (2-0)2

Bitkilerde üreme. Kromozom ve genler. Ploidi. Bitkilerde karyotip analizi. Türlerarası melezlerin eldesi ve sitogenetiği. Heterosis. Genler arası etkileşimler. Genetik çeşitliliğin evrimsel gelişimi. Bitkilerde kısırlık.  Tarımda klasik ıslah çalışmaları.

Ders Kitabı: Principles of Plant Genetics and Breeding, Editör: Acquaah, George, Wiley-Blackwell Press, 2012.

4, SINIF 2. Dönem

A.Zorunlu Dersler

MBG 402- Genetik Mühendisliği (3-3)4

Genetik mühendisliğini tanımlama, genetik mühendisliği ile üretilen ürünlerin üretiminde kullanılan tekniklerin, genetik mühendisliğinin kullanım alanlarının ve genetik açıdan modifiye edilmiş canlı ve canlıya ait ürünlerin nasıl üretildiğinin öğretilmesi.

Ders Kitabı: An Introduction to Genetic Engineering, Editör: DST. Nicholl, Cambridge University Press, 2008.

MBG 404-Sistem Biyolojisi (3-0)3

Sistem biyolojisine giriş, Sistem Biyolojisinde Deneysel Teknikler, Teorik ve Modelleme Teknikleri, Sistem Biyolojisinde Metotlar ve Yazılım Programları.

Ders Kitabı: Introduction to System Biology, Editör: Sangdun Choi,  Humana Press, 2007.

 

MBG  406- İmmünogenetik  (2-0)2

İmmünolojinin moleküler temeli. Doğuştan ve edinsel bağışıklığın hücresel temeli. B hücreleri ve antikorların yapı ve işlevleri. Antikor çeşitliliğinin moleküler temelleri. T hücreleri ve yardımcı T hücrelerinin yapısı ve lenfosit aktivasyon mekanizması. İmmünogenetik ve antijen yapısı. İnsan lökosit antijenleri. HLA genleri. Doku uyuşmazlığı kompleksi (MHC) genleri. Doku uyuşmazlığı proteinlerinin yapı ve işlevleri. Kan grupları. İmmünolojik bellek. İmmünolojik tolerans. Bağışıklığın genetik kontrolü. Kalıtsal bağışıklık bozuklukları. Alerji. İmmünitenin düzenlenmesi (aşılar, immünoterapi ve transplantasyon). İmmünogenetiğe genomik bakış.

Ders Kitabı: Immunogenetics; Editörler: Frank T. Christiansen, Brian D. Tait; Humana Press Inc., 2012.

 

B.Seçmeli Dersler

 

MBG 408-Moleküler Evrim (2-0)2

Moleküler biyolojinin evrim biyolojisi üzerindeki etkisi ve bu alanın gelişimine olan katkıları ortaya konularak moleküler biyolojideki gelişmiş tekniklerin evrimsel biyoloji alanında kullanılması, evrim modellerini araştırması ve karşılaştırmasının yapılması ile evrim ve moleküler evrim kavramının öğrenilmesi.

Ders Kitabı: Molecular Evolution : A Phylogenetic Approach, Roderic D. M. Page, Edward C. Holmes Price, Blackwell Science, 1998

 

MBG 410-Kök Hücre Biyolojisi (2-0)2

Kök hücreler ve bu hücrelerin tipleri, izolasyonları ve klinik uygulamaları etik tartışmaları ve yasal düzenlemeleri, moleküler biyoloji teknikleri ile kapsamlı kök hücre biyolojisi çalışmaları.

Ders Kitabı: Human Stem Cell Technology and Biology: A Research Guide and Laboratory, Editörler: Gary S. Stein, Maria Borowski, Mai X. Luong, Meng-Jiao Shi, Kelly P. Smith, Priscilla Vazquez  Manual, Wiley –Blackwell, 2011.

 

MBG 412-Genetik Tanı (2-0)2

Genetik tanı terimlerini, In vitro fertilizasyon basamaklarını ve laboratuar ortam şartları ile kullanılan teknikleri, ayrıca preimplantasyon genetik tanı tekniklerini tek gen ve kromozom anomalilerine bağlı hastalıkları teşhis için öğretmek ve PGD’nin geleceği hakkında bilgi vermek.

Ders Kitabı: Atlas of Genetic Diagnosis and Counseling, Harold Chen, Humana Press 2005.

 

MBG 414-Klinik Biyokimya (2-0)2

Biyokimya Temel ve Metabolizma bilgilerinin hastalıklarla ilişkisini klinik biyokimya olarak tanımlamak, metabolizmada yer alan metabolitlerin hastalıklarla ilişkisini anlamak ve uygun metot ile bu metabolitlerin tayinini yapabilmek. Bu amaçları gerçekleştirmek için kullanılan referans laboratuar metotlarını uygulamalı olarak ortaya koymak.

Ders Kitabı: Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar, Editör:Kollektif, TÜBA Yayınları, 2009.

MBG 416-Biyogörüntüleme Teknikleri (3-0)3

İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanımı ile hastalıkların teşhis, konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımı.

Ders Kitabı: Advanced Bioimaging Technologies in Assessment of the Quality of Bone and Scaffold Materials, Editörler: Ling Qin, Harry K. Genant, James Griffith, Kwok-Sui Leung et al., Springer Press, 2007.

MBG 418-Biyokimyasal Hesaplamalar (3-0)3

 Biyolojik  moleküllerin özellik ve davranışları için basit matematiği kullanarak modern biyokimya kullanımı,

Ders Kitabı: Fundamentals of Biochemical Calculations, Editör: Krish Moorthy, Crc Press, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe